Gryt Helfferich

Gryt Helfferich (Jelsum, 1954) is een ervaren hulpverlener. Zij helpt mensen die met verlies te maken hebben. Verlies en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en Gryt heeft dit zelf op verschillende manieren ervaren. Ze gaat met je op zoek naar wat houvast geeft in je bestaan. Dit in plaats van alleen te focussen op wat er niet is. Haar doel is te werken aan verliesverwerking en mensen levenskracht terug te geven. Dit doet ze op een laagdrempelige, empathische en betrokken wijze. De gesprekken kunnen in het Nederlands of yn it Frysk.

Ervaring


Na de opleiding HBO maatschappelijk werk heeft Gryt jarenlang gewerkt bij de Stichting Ambulante Fiom, totdat de Fiom werd geconfronteerd met een ingrijpende bezuiniging. De hulp die ze verleende als gespecialiseerd hulpverlener was onder andere gericht op besluitvorming, seksueel geweld, geweld binnen relaties, ongewenste kinderloosheid, zwangerschapsverlies en adoptie. De impact van verlies stond daarin centraal. Dit was voor haar de aanleiding om zich te specialiseren in verliesverwerking. Ze heeft onder andere de post-HBO/postdoctorale leergang Verlieskunde en Masterclass gevolgd bij Herman de Mönnink.

Ze heeft veel ervaring in individuele hulpverlening, maar ook in systeem- en groepshulpverlening, bijvoorbeeld gesprekken samen met een partner, familielid, vriend of lotgenoten.

EMDR therapeut


Veel mensen krijgen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een kind of geliefde, etc. De behandeling van psychische problemen die ontstaan door deze ervaringen is vaak ingewikkeld. De laatste ontwikkelingen op het gebied van verwerking van psychotrauma maken duidelijk dat de verwerking van traumatische behandelingen in bepaalde gevallen aanmerkelijk kan worden versneld door het toepassen van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Gryt Helfferich is EMDR therapeut.